Contoh Laporan Peninjauan

blogger templates
LAPORAN PENINJAUAN SATUAN

1.      Hari, Tanggal              : ……………………………………………
2.      Waktu                         : Pukul ……… Sampai dengan pukul ……………
3.      Satuan yang ditinjau   : S/G/T/D *) Gugusdepan : …………………………………
4.      Alamat tempat latihan       :
5.      Hasil peninjauan          :
a.       Personil
1)      Jumlah pembina                   : …… ( …………………) orang
2)      Nama pembina satuan          : …………………………………………
3)      Jumlah peserta didik            : …… ( …………………) orang
4)      Nama pemimpin satuan        : …………………………………………
b.      Tingkat Kecakapan Umum
1)      Siaga                     : Mula   = ……orang. T ata = …… orang. Bantu = ……orang.
2)      Penggalang            : Ramu  = ……orang. Rakit = …… orang. Terap = ……orang
3)      Penegak                 : Bantara = ………… orang.  Laksana = ………… orang.
4)      Pandega                : ………orang
c.       TKK yang dicapai
1)      Siaga                     : ……… orang ; ……… macam
2)      Penggalang            : ……… orang ; ……… macam
3)      Penegak                 : ……… orang ; ……… macam
d.      Keadaan satuan
1)      Tempat Latihan                    : ……………………………………………………
2)      Acara Latihan                      : ……………………………………………………
3)      Pelaksanaan                          : ……………………………………………………
4)      Alat perlengkapan/peraga    : ……………………………………………………
5)      M e t o d e                            : ……………………………………………………
6)      Sikap peserta didik              : ……………………………………………………
7)      Sikap Pembina                     : ……………………………………………………
8)      Administrasi satuan             : ……………………………………………………
a.       Buku Induk                                   : ¨ ada      ¨ tidak
b.      Buku Kegiatan                              : ¨ ada      ¨ tidak
c.       Buku Dokumentasi                       : ¨ ada      ¨ tidak
d.      Buku Agenda                                : ¨ ada      ¨ tidak
e.       Buku Keuangan                            : ¨ ada      ¨ tidak
f.       Buku Kenaikan Tingkat                : ¨ ada      ¨ tidak
g.      Buku Inventaris                            : ¨ ada      ¨ tidak
h.      Buku Log (peristiwa penting)       : ¨ ada      ¨ tidak
i.        Buku Tamu                                   : ¨ ada      ¨ tidak
j.        Buku Umum                                 : ¨ ada      ¨ tidak
e.       Kesimpulan
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                                                                                    Waru, …………………
            Ketua DKR                                                     Peninjau            __________________                                    __________________
Mengetahui,
Ka. Kwarran Waru
____________________

Catatan :
*) coret yang tidak perlu